Kontakt

Adres
ul. Wolności 15
11-700 Mrągowo
Telefon
tel.(089)741-32-95
Godziny otwarcia:
wt., pt. 10.00 - 14.00

Aktualności

Grupa śpiewacza "Masuren Klang" wydała swoją drugą płytę CD.

Mrągowskie Stowarzyszenie Niemieckie "Niedżwiedzia Łapa"

Z życia stowarzyszenia

Planowo co miesiąc przeprowadzane są posiedzenia zarządu z udziałem przewodniczących oddziałów terenowych, na których omawiane są aktualne problemy. Raz w miesiącu odbywają się w miłej atmosferze spotkania seniorów przy kawie i cieście. Seniorzy śpiewają ludowe piosenki regionalne, czytają wiersze i opowiadania budzące Zainteresowanie słuchaczy. Istnieje grupa młodzieżowa oraz grupa robótek ręcznych, nie są one jednak zbyt aktywne. Co roku w okresie przedświątecznym organizowane są imprezy kulturalne dla dzieci, podczas których wszystkie otrzymują paczki ze słodyczami. Przy ich finansowaniu pomaga Ziomkostwo Powiatu z Remscheid.

W 1997 roku utworzono w Pieckach grupę folklorystyczną "MasurenKlang", która jest aktywna do dziś i uczestniczy w życiu kulturalnym powiatu mrągowskiego. Zespól "MasurenKlang" prowadzony jest przez Renatę Badaczewską i składa się z 10 osób. Niestety nie wszyscy mają regionalne stroje ludowe.

"Masurenklang" nagrodzony był na Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w 2002 r.i wyróżniony w 2003 r. Koncerty w Niemczech w 2000, 2004 2006 r. oraz na Letnich Spotkaniach Mazurskich w Krutyni. Swą obecnością zespół uświetnia liczne lokalne uroczystości, m.in. szkolne wieczornice, występy na scenie Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pieckach czy wieczory kolęd niemieckich. W 2004 r. zespół nagrał własną płytę. Repertuar stanowią mazurskie, polskie i niemieckie pieśni i piosenki ludowe. Zespół śpiewa w układzie 2-głosowym. W 2007 roku "Masurenkland" reprezentował stowarzyszenie na przeglądzie zespołów artystycznych mniejszości niemieckiej w Olsztynku.

Ponieważ w regionie silnie rozwinięta jest turystyka, Stowarzyszenie oferuje dobrze urządzone kwatery prywatne u członków Stowarzyszenia. Turyści chętnie korzystają z tej możliwości, bo goście obsługiwani są mile i w dodatku w języku niemieckim. Dla wycieczek przyjeżdżających autobusami Stowarzyszenie ma trzech dobrze przygotowanych przewodników. Obsługą turystyczną zajmowało się stowarzyszenie również w 2007 roku.

Nauczanie języka niemieckiego

Kursy niemieckiego prowadzi od powstania Stowarzyszenia Henryk Czerwiński. Na kursy przychodzi chętnie też polska ludność.

Wyposażenia

Stowarzyszenie dysponuje chętnie odwiedzaną biblioteką oraz dobrze zaopatrzonym pomieszczeniem do wydawania używanej odzieży.

Współpraca

Współpraca z miastem partnerskim Grünberg i z Ziomkostwem Powiatu z Remscheid jest wspaniała. Ziomkostwo Powiatu sfinansowało zakup domu i prace remontowe. Również z Radą Miejska prowadzona jest owocna współpraca. Miasto miało możliwość zawarcia partnerstwa z miastem Grünberg i świetnie funkcjonuje wymiana uczniów ze szkoły gastronomicznej i hotelarskiej. Mniejszość włącza się też w Polsko-Niemieckie Dni Kultury odbywające się w Mrągowie od 1996 roku.

Stacja socjalna

Socjalne problemy członków Stowarzyszenia można było złagodzić z pomocą Zakonu Joannitów w listopadzie 1993 roku poprzez utworzenie pierwszej Stacji Socjalnej Joannitów. Stacja Socjalna mieści się obecnie także w budynku mniejszości, gdyż zakupiła pomieszczenia na pierwszym piętrze. Joannici wyposażeni są w samochód osobowy i opiekują się nawet daleko mieszkającymi pacjentami powiatu mrągowskiego.

Miasta partnerskie

Grünberg, Remscheid

Strona powstała dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Copyright © 2008 All rights reserved.